آخرین نوشته ها

برخی مستندات قرآنی نهج ‏البلاغه

مدیریت فرهنگی

اهل بیت علیهم السلام راسخون در علم۱ ومؤیدون من عند اللّه۲ وملهَم به حقایق و معارف قرآن کریم و سیراب ازسرچشمه کوثر و آگاه به ملک وملکوت هستند. رفتار، کردار و گفتارشان ترجمان وحی الهی و دریای خروشان معارف ربوبی است، حریم حرم دل ایشان، حرم امن و عرش عظمت ...

ادامه نوشته »

بررسی نظام غایی قرآن در نهج البلاغه

مدیریت فرهنگی

فتوای نظام علیت و معلولیت آن است که برای هر فعلی فاعلی و غایت است، یعنی هیچ فعل بدون مبداء فاعلی بر پندار باطل بخت و اتفاق پدید نمی‏آید و نیز هیچ کاری بدون هدف نخواهد بود. البته اهداف کارها، متنوّعند، زیرا افعال گوناگونند؛ چه این‏که فاعل‏ها نیز متفاوتند، و ...

ادامه نوشته »

بررسی نظام داخلی قرآن در نهج البلاغه

مدیریت فرهنگی

منظور از نظام داخلی قرآن، تشریح محتوای قرآن در نهج البلاغه نیست؛ زیرا همان‏طور که در مقدمه گذشت سراسر نهج البلاغه مضمون قرآنی دارد و به آن استناد دارد و بر آن اعتماد، بلکه مقصود از نظام داخلی قرآن، در این‏جا بیان کیفیت تفسیر قرآن و منهاج اصیل آن طبق ...

ادامه نوشته »

بررسی نظام فاعلی قرآن در نهج البلاغه

مدیریت فرهنگی

گر چه هر موجودی که هستی او در عین ذاتش نیست، نیازمند علت است؛ چنان که حضرت علی(ع) فرموده است: »کلّ قائم فی سواه معلول« )نهج البلاغه، خطبه ۱۸۶)؛ و گر چه تمام موجودهای امکانی معلول و مخلوق خداوندند: »اللَّه خالق کل شی‏ء« )رعد، ۶)؛ لیکن آفرینش جهان بر محور ...

ادامه نوشته »

علی (ع) سزاوارترین فرد برای معرّفی قرآن حکیم

مدیریت فرهنگی

استحقاق امیرالمؤمنین (ع) برای بررسی ابعاد گوناگون قرآن از دو جهت قابل اثبات است یکی از آن جهت آن که آن حضرت (ع) جزء اهل بیت طهارت – علیهم السلام – است و هر چه درباره استحقاق آن ذوات مقدّس برای تحلیل قرآن و معارف آن رسیده باشد، شامل حضرت ...

ادامه نوشته »