خانه / کلیات / مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی در یک نگاه

فرهنگ: مجموعه ای از باورها، ارزشها، آیین ها،گرایش ها و معقولات و موضوعات مادی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ یک واقعیت همگانی است و به واسطه این واقعیت همگانی و زمینه برقراری ارتباط و تماس با یکدیگر ایجاد می شود و از این سو تجارب، ...

ادامه نوشته »

مهندسی و مختصات فرهنگ

مدیریت فرهنگی

  فرهنگ به معنای خاص: سرمایه معنوی یک قوم است سرمایه معنوی در قالب آثار هنری فکری و ادبی و معنوی تجلی پیدا می کند. یعنی همه آنچه که از درون سرچشمه می گیرد و از برون در سازندگی تجلی می یابد. اگر سازندگی در جهت برآوردن نیازهای مادی و ...

ادامه نوشته »

فرهنگ و توسعه فرهنگی

مدیریت فرهنگی

توجه خاص به فرهنگ و داشتن یک برنامه فرهنگی مناسب برای هر جامعه از ضروریات غیر قابل انکار است و برای رسیدن به آرمان های مورد نظر می بایست پس از نیاز سنجی و برنامه ریزی فرهنگی به برنامه ریزی در بقیه ابعاد جامعه پرداخت. نیازهای (فرهنگی- اجتماعی) با توجه ...

ادامه نوشته »

ویژگیهای فرهنگ

مدیریت فرهنگی

فرهنگ یک جامعه از اجزاء مادی و غیرمادی گوناگونی تشکیل یافته است که بین آن ها روابط متقابل با درجه تاثیر پذیری متفاوتی وجود دارد. این اجزا به صورت نظام فرهنگی نسبتاً منسجم، کارکردهای مهمی در جامعه ایفا می کنند. با ترکیب خاص، عناصر مادی و غیر مادی هر فرهنگ ...

ادامه نوشته »

مهندسی فرهنگی راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی 

مدیریت فرهنگی

چکیده: در کنار عوامل متعدد و متنوع سخت افزاری، عوامل غیرمادی و به اصطلاح «نرم»، همواره تاثیری تعیین کننده در نتیجه رقابت ها و چالش ها دارند. تشخیص صحیح زمان، مکان و نحوه مواجهه امری است که در گرو اعتماد ناشی از تسلط بر قوای موجود و در دسترس می ...

ادامه نوشته »

ضرورت‌ توجه‌ به‌ فرهنگ‌ و ساماندهی‌ فرهنگی‌ دینی

بررسی‌ اهمیت‌ توجه‌ به‌ فرهنگ‌ و ساماندهی‌ فرهنگی‌ از زوایای‌ مختلفی‌ قابل‌ بررسی‌ است‌ که‌ در اینجا تنها به‌ سه‌ نکته‌ اشاره‌ می‌نماییم؛ تأثیر فرهنگ‌ در شکل‌گیری‌ حوادث‌ بزرگ‌ اجتماعی‌ در سطح‌ دنیا، تأثیر فرهنگ‌ در شکل‌گیری‌ و استمرار انقلاب‌ مبارک‌ اسلامی‌ و بالاخره‌ اهمیت‌ فرهنگ‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ ...

ادامه نوشته »

ضرورت و مراحل برنامه ریزی فرهنگی

مدیریت فرهنگی

ضرورت برنامه ریزی فرهنگی  اصولا برنامه ریزی براساس این فرض پذیرفته شده  ، بهره گیری توأم با روزمرگی از منابع محدود ، صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. امروزه برنامه ریزی در تمام امور انسانی ، امری انکار ناپذیر تلقی و عملا شاخصی برای تفکیک کشورهای پیشرفته محسوب می ...

ادامه نوشته »

ماهیت و ویژگی های کالاها و خدمات فرهنگی

    وقتی به فرهنگ در معنای کارکردی بیندیشیم ( یعنی به عنوان فعالیتهای فرهنگی تولید کننده و کالاها و خدمات ) به این سئوال می پردازیم که چه چیزی کالاها و خدمات فرهنگی را از کالاهای « معمولی » متمایز می کند . تعریف « کالاهای فرهنگی » را می ...

ادامه نوشته »

صنایع فرهنگى

بسیارى از هنرمندان از این که فعالیت هنرى شان بخشى از یک صنعت تلقى شود رنجیده خاطر مى شوند. زیرا با این کار فقط تولید هنرى آنها از جنبه تجارى مورد نظر قرار مى گیرد و خلاقیت هنرمند به اسارت تقاضاهاى بازار در مى آید. این دید را هنرمندانى دارند ...

ادامه نوشته »

کالاهاى فرهنگى

مسأله اى که در هر نظام برنامه ریزى اجتماعى باید مورد توجه قرار گیرد. سیال بودن فرهنگ است. اما ابتدا به تعریف فرهنگ در بعد مى پردازیم. فرهنگ به معناى عام شامل مجموعه اعتقادها، باورها، آداب و سنن مردم مى شود و به طور خاص مجموعه آفرینش هاى فکرى و ...

ادامه نوشته »