خانه / کلیات / مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی

تعریف مدیریت

مدیریت به عنوان رشته ای مجزا، پس از انقلاب صنعتی بوجود آمد. دامنه، نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده، اما مقصود آن: «حصول اطمینان از دستیابی به هدف های مؤسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارآئی» همچنان به قوت خود باقی ...

ادامه نوشته »

فرهنگ و توسعه فرهنگی

مدیریت فرهنگی

توجه خاص به فرهنگ و داشتن یک برنامه فرهنگی مناسب برای هر جامعه از ضروریات غیر قابل انکار است و برای رسیدن به آرمان های مورد نظر می بایست پس از نیاز سنجی و برنامه ریزی فرهنگی به برنامه ریزی در بقیه ابعاد جامعه پرداخت. نیازهای (فرهنگی- اجتماعی) با توجه ...

ادامه نوشته »

نیاز و نیازسنجی فرهنگی

مدیریت فرهنگی

  نیاز و نیازسنجی فرهنگی ۱- نیاز فرهنگی نیازی از نوع ثانویه یا معنایی است که از طریق فعالیت فرهنگی  قابل رفع بوده و معمولاً در حوزه های نگرش، دانش ، جهت دهی ، فرح بخشی و مهارت مطرح می باشند.  2-  نیاز فرهنگی فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در ...

ادامه نوشته »

فرهنگ و نیاز

الف) نیاز * نیاز(Need) را در فرهنگهای فارسی معادل"حاجت"، "میل"، "خواهش"،”احتیاج”و… گرفته اند. اما این واژه مختصر که به تعبیری برانگیزاننده و موتور محرکه انسان است ، در اصطلاح، رساننده مفهومی وسیع و عمومی است که در زمینه های گوناگون کاربرد یافته است.  * صاحبنظران  با رویکردهای گوناگون  به بحث در  باب  ...

ادامه نوشته »

مدیریت فرهنگی کشور و ویژگی‌های آن از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب

مدیریت فرهنگی

  ویژگی مدیریت فرهنگی یکی از مهمترین تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است؛ یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون‌زا و صیرورت بخش و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه بوجود می‌آید، چگونه باید باشد؛ اشکالات ...

ادامه نوشته »

الگوی‌ اسلامی‌ پیشنهادی‌ در ساماندهی‌ فرهنگی‌

مدیریت فرهنگی

ممکن‌ است‌ روند ترسیم‌ شده‌ و ضرورتهای‌ گفته‌ شده، اذهان‌ عجول‌ و سطحی‌نگر را به‌ این‌ قضاوت‌ وادارد که‌ با چنین‌ نگرشی‌ هیچ‌گاه‌ به‌ نتیجه‌ نخواهیم‌ رسید و از فضای‌ نظر به‌ صحنه‌ عمل‌ فرود نخواهیم‌ آمد. لذا برای‌ رفع‌ استبعاد از چنین‌ افرادی‌ پس‌ از اشاره‌ بسیار اجمالی‌ به‌ ...

ادامه نوشته »

مراحل‌ دستیابی‌ و به‌کارگیری‌ مدل‌ اسلامی‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌

مدیریت فرهنگی

پس‌ از روشن‌شدن‌ ضرورت‌ مدل‌ اسلامی‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی، سخن‌ این‌ است‌ که‌ چگونه‌ می‌توان‌ به‌ چنین‌ امری‌ دست‌ یافت‌ و مراحل‌ بعدی‌ تا تحقق‌ توسعه‌ فرهنگی‌ چیست؟ این‌ مراحل‌ بر روی‌ هم‌ روند – پژوهشی‌ و اجرایی‌ – دستیابی‌ به‌ ساماندهی‌ و تعالی‌ فرهنگی‌ را نیز مشخص‌ می‌سازد. طبیعتاً‌ باید ...

ادامه نوشته »

ضرورت‌ مدل‌ اسلامی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ در نظام‌ اسلامی‌

مدیریت فرهنگی

تصمیم‌گیری‌ فرهنگی‌ بر برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ و برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ بر مدل‌ فرهنگی‌ – با تعریفی‌ که‌ از آن‌ ارایه‌ شد – توقف‌ یافت. سوال‌ مهم‌ بعدی‌ این‌ است‌ که‌ آیا مدل‌ فرهنگی، اسلامی‌ و غیراسلامی‌ دارد؟ آیا نمی‌توان‌ در توسعه‌ فرهنگی‌ از کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ الگو گرفت؟ اعم‌ از این‌که‌ یک‌ ...

ادامه نوشته »

ضرورت‌ مدل‌ فرهنگی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌

برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ ملاک‌ تصمیم‌گیری‌های‌ اجرایی‌ فرهنگی‌ است. لکن‌ خود برنامه‌ فرهنگی‌ تصمیمی‌ کلان‌ محسوب‌ می‌شود که‌ سوال‌ از ملاک‌ تنظیم‌ و انتخاب‌ آن‌ می‌بایست‌ پاسخی‌ معقول‌ و مشروع‌ بیابد. به‌ چه‌ دلیل‌ اولویتهای‌ فرهنگی‌ درست‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ است؟ به‌ چه‌ دلیل‌ تخصیصهای‌ فرهنگی‌ درست‌ انجام‌ پذیرفته‌ است؟ اصلاً‌ تخصیصهای‌ ...

ادامه نوشته »

ضرورت‌ و مفهوم‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ (به‌ عنوان‌ معیار تصمیم‌گیری‌ فرهنگی)

مدیریت فرهنگی

ساماندهی‌ و بالاتر از آن‌ تکامل‌ فرهنگی‌ بدون‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی، خیالی‌ بیش‌ نیست. برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ یعنی‌ تنظیم‌ روندی‌ از پیش‌ طراحی‌ شده‌ در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مشخص‌ و زمان‌بندی‌ شده‌ فرهنگی. – جالب‌ اینجاست‌ که‌ برخی‌ فرهنگ‌ را به‌ دلیل‌ ماهیت‌ غیرحسی‌ آن‌ (حداقل‌ در بدو امر) امری‌ قابل‌ برنامه‌ریزی‌ ...

ادامه نوشته »