خانه / شاخه ها / هنر میراث فرهنگی

هنر میراث فرهنگی

کالاهای میراث فرهنگی

میراث فرهنگی. میراث فرهنگی به آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته گفته می‌شود که بر هویت فرهنگی یک جامعه انسانی دلالت دارد و از آن جهت قابل توجه است که در شناخت زندگی گذشتگان مفید و مؤثر است و برای مطالعه جوامع، اقوام، و ملل گوناگون، و نیز ...

ادامه نوشته »

حقایق موجود در فرهنگ و زیبایی

ارزش هنرها الف) فرض : هنرها فقیرند و در طول زمان فقیر و فقیرتر می شوند. تعداد زیادی از فرهنگ شناسان متقاعد شده اند که فرهنگ و هنرها امروزه در شرایط بسیار بد مالی قرار دارند . شکایات مرتبط به بخشی از یک نشانه ی تجاری تبدیل شده اند. ب) ...

ادامه نوشته »

کالاهای میراث فرهنگی

میراث فرهنگی. میراث فرهنگی به آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته گفته می‌شود که بر هویت فرهنگی یک جامعه انسانی دلالت دارد و از آن جهت قابل توجه است که در شناخت زندگی گذشتگان مفید و مؤثر است و برای مطالعه جوامع، اقوام، و ملل گوناگون، و نیز ...

ادامه نوشته »