خانه / شاخه ها / فرهنگ و تمدن

فرهنگ و تمدن

شادی و سُرور

حجت الاسلام مهدوی ارفع در جشن ولادت امام حسن (ع) بیان کردند: کسانی که موجب شادی دیگران می شوند و دلی را شاد می کنند در واقع دل خود را شاد کرده و این شادی یک شادی باطنی است.’ جلسات هفتگی مجموعه فرهنگی عاشوراییان تحت عنوان بهشت با توجه به ...

ادامه نوشته »

انسان تمدن ساز و گفتمان انقلاب اسلامی

انسان تمدن ساز انسان(هریک از ما) به عنوان سرمایه اصلی تمدن وظایفی دارد: ۱⃣عمومی ۲⃣تخصصی ۱⃣ وظایف عمومی مهمترین وظیفه هریک از ما ، که سرمایه گرانبهای تمدن اسلامی هستیم ،از رهبری عزیز تا نوجوان چوپان ، دورترین روستای مرزی چیست؟  گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی هدف انقلاب اسلامی ، ...

ادامه نوشته »

فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی و شاخصه های آن

فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی  انقلاب اسلامی نظام اسلامی  دولت اسلامی جامعه اسلامی تمدن اسلامی درتحقق این فرایند امت انقلابی تمدن ساز مهمترین نقش را برعهده دارد که در شماره های بعد به آن خواهیم پرداخت . تمدن غرب قرنهاست برزندگی انسانها ، مستولی شده ، تمدنی که هرچند در ...

ادامه نوشته »

تمدن اسلامی

از قرن شانزدهم و هفدهم دانشمندان اروپایی با استفاده از دانش و فلسفه‌ی مسلمانان ، موفق به پایه ریزی تمدن جدیدی شدند، تمدنی سراسرمادی. و چون مادّی بود از ابزارهای گوناگون بی‌محابا استفاده کردند ، از یک طرف به سمت استعمار ، غارت وچپاول ملتها رفتند، از طرف دیگر به ...

ادامه نوشته »

الگو یا مدل فرهنگی جامعه اسلامی

الگو یا مدل فرهنگی جامعه اسلامی که مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی است دارای ویژگی های خاص ذیل است: الف- جهان بینی توحیدی: که مهم ترین ویژگی انگاره ی فرهنگی ماست. جهان بینی توحیدی یعنی درک این که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده و نظام هستی بر ...

ادامه نوشته »

توسعه و رشد اقتصادی فرهنگی

فرانسواپرو ، اقتصاددان فرانسوی ، میان رشد اقتصادی و توسعه تفاوت قائل می شود . به نظر او رشد اقتصادی با شاخص های کمی مانند تولید ناخالص ملی ، سرانه یا سرمایه گذاری ناخالص و جزء آن اندازه گیری می شود . بنابر گزارش یونسکو توسعه با پیشرفت اقتصادی ، ...

ادامه نوشته »

سرمایه فرهنگى

اقتصاددانان معاصر شکل گسترده سرمایه زا تشخیص مى دهند: – سرمایه فیزیکى (مادى) که در تولید کالاهاى بیشتر نقش دارد. – سرمایه انسانى که تجسم مهارت ها و تجربه در افراد است به همراه سرمایه فیزیکى باعث تولید کالا مى شود. – سرمایه طبیعى که فراهم کننده منابع تجدید شدنى ...

ادامه نوشته »

صنایع فرهنگی و جهانی شدن

مدیریت فرهنگی

صنعت فرهنگی به عنوان ضرورتی گریز ناپذیر در عصر تکنولوژی بربسته مدرنیته و نیز گسترش دهنده ی انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری تأکید می کند. بنابراین صنعت فرهنگ هم پیش برنده است و هم بازدارنده . خصلت تناقض آمیز و دو گانه  این پدیده را در ارزیابی های مثبت ...

ادامه نوشته »

ارزش اقتصادی و ارزش فرهنگی

واژه‌های ارزش اقتصادی و ارزش فرهنگی در تلاش برای دستیابی به تمایز بین انواع ارزش کالاهای فرهنگی که در یک مدل اقتصادی استاندارد اندازه‌گیری می‌شود و ارزش‌هایی که منعکس کننده ارزش اندازه‌گیری شده کالاها در واژگان و اصطلاحات فرهنگی می‌باشند مورد استفاده قرار گرفته است. ارزش اقتصادی از این رو ...

ادامه نوشته »

کالاهای رسانه ای فرهنگی !

مدیریت فرهنگی

بسمه تعالی رسانه ها به عنوان بخش مهمی از صنایع فرهنگی (بدلیل همراه بودن فرهنگ مخصوص بخودشان) همواره با رشد روز افزون خود،کاربردهای فروانی در صنایع مختلف یافته است.همچنین به دلیل ویژگی ها و مزیتهای فروانی که رسانه های نوین دیجیتال در مقایسه با رسانه های سنتی دارد.به عنوان مثال ...

ادامه نوشته »