خانه / شاخه ها / تاریخ و سیاست

تاریخ و سیاست

شاخصه های حکومت علوی از منظر رهبر معظم انفلاب

البته اگر بخواهیم شاخصه‌های حکومت امیرالمؤمنین را بیان کنیم، شاید ده شاخصه مهم را بشود بیان کرد. چند شاخصه اینهاست که من عرض میکنم:   اوّل، پایبندىِ کامل به دین خدا و اصرار بر اقامه دین الهی. این شاخصه اوّل است. هر حکومتی که اساس کارش بر اقامه دین خدا ...

ادامه نوشته »

امپریالیسم فرهنگی و هویت فرهنگی(۲)

مدل‏های توسعه و ارتباطات از درج زمینه‏های‏ فرهنگی متفاوت تاریخی جوامع جهان سوم عاجز مانده‏اند.همانطور که در مورد ایران اجرا شد و باعث شد که غرب را به خانه‏های ایرانیان بیاورد و به ایرانیان اجازه دهد خود را با غربی‏ها،از نظر وخامت و اوضاع اقتصادی،سرخوردگی سیاسی‏ و ناکامی‏های موجود فرهنگی ...

ادامه نوشته »

رسانه‏ ها و توسعه در ایران

با یک نگاه دقیق به پروسه توسعه در ایران‏ می‏توانیم نمونه روشنی از توسعه اقتصادی وابسته‏ که عمدتا بر مبنای صدور نفت خام و مواد اولیه‏ با وابستگی گسترده به سرمایه خارجی است را مشاهده کنیم.این وابستگی اقتصادی باعث‏ وابستگی سیاسی و نظامی هم در زمینه تکنولوژی‏ و هم افراد ...

ادامه نوشته »

هویت فرهنگی در جهان سوم

در حقیقت این جنبش‏های استقلال طلبانه‏ در جهان توسعه یافته بود که بسیاری از مردم را نسبت‏ به ابعاد فرهنگی سلطه استعمار آگاه ساخت.تعداد زیادی از رهبران جهان سوم توجه جدی و مستمر به‏ مقوله آزادی فرهنگی( larutluC modeerF ) کردند.برای مثال یکی از بزرگترین دلمشغولی‏های‏ گاندی زمانی که جنبش ...

ادامه نوشته »

امپریالیسم چیست؟

امپریالیسم،به طور خلاصه،یعنی تسلط یک‏ ملت بر دیگری است.این سلطه ممکن است به‏ صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد،و ممکن است‏ بر مبنای ترکیبی از کنترل‏های نظامی،سیاسی‏ و اقتصادی باشد.اشکال متفاوتی از روابط سلطه‏گر در طول تاریخ جهان وجود داشته است. از امپراتوری‏های یونان و روم گرفته تا ایران،مغول، چین،عثمانی ...

ادامه نوشته »

پیشنیاز فعالیت فرهنگی از دید رهبر فرزانه

مدیریت فرهنگی

ایشان در ابتدای طرح  موضوع،احساس نگرانی عمیق خود را درباب فرهنگ بیان نموده وآن را به دغدغه درمیدان جنگ تشبیه می نمایند ونکا تی پیرامون جایگاه فرهنگ وتناسبش بارفتارهای جامعه وعقاید واخلاقیان اهمیت فرهنگ وضرورت توجه به آن را بیان می نمایندونیزاینکه رسیدن به جایگاه والای فرهنگی،اقتصادی و… نیاز به ...

ادامه نوشته »