خانه / سبک زندگی / تعاریف و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات

مدیریت فرهنگی کشور و ویژگی‌های آن از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب

مدیریت فرهنگی

  ویژگی مدیریت فرهنگی یکی از مهمترین تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است؛ یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون‌زا و صیرورت بخش و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه بوجود می‌آید، چگونه باید باشد؛ اشکالات ...

ادامه نوشته »

اصول مدیریت فرهنگی از نظر استاد نیلی پور

مدیریت فرهنگی

۱٫ اصل روش شناسی (شناخت روش صحیح) لازم است آموزش های تبلیغی و تربیتی با شیوه های جدید و با لحاظ مقتضیات زمانی، مکانی و انسانی صورت پذیرد. نکته مهم و قابل توجه در این خصوص آن است که هرچه در مسائل فرهنگی پژوهش، مطالعه، تمرین و تجربه بیشتری وجود ...

ادامه نوشته »

فرآیند پروژه های فرهنگی

آفرینش هر موج فرهنگی و اقدام به فعالیت و عملیات فرهنگی، نیازمند فرایندی عملیاتی است که کاستی آن، پیامدی جز عقیم ماندن حرکت های فرهنگی نخواهد داشت. این فرایند به شرح زیر می باشد: ۱) انجام پژوهش میدانی. ۲) تحلیل داده ها و کشف نیازهای که برآورده ساختن آن ها ...

ادامه نوشته »

شرایط و اصول اجرای فعالیت های فرهنگی

یک پرونده (برنامه) فرهنگی مجموعه ای از فعالیت های مدیریتی وتخصص را در بر می گیردواز شرایط و ویژگی هایی برخوردار است و برای دستیابی به اهداف مشخص فرهنگی طراحی می شود. علاوه بر سطح و دوره ی زمانی، یک برنامه ی فرهنگی از جهت نوع کارکرد و موضوع می ...

ادامه نوشته »

طبقه بندی فعالیت ها ،محصولات و عملیات های فرهنگی

مدیریت فرهنگی

 در دسته بندی فعالیت های فرهنگی که از سوی سازمان های فرهنگی انجام می گیرد، آرا و نظرهای گوناگون بیان شده، که هریک به اعتباری خاص ویا برای پاسخگویی به پرسشی ویژه بوده است. برخی از طبقه بندی های موجود و ممکن به صورت زیر معرفی می شوند: ۱٫ طبقه ...

ادامه نوشته »