خانه / کلیات / آناتومی فرهنگ / مشارکت فرهنگی

مشارکت فرهنگی

مشارکت اگر چه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما امروزه مشارکت به تمام عرصه های زندگی راه یافته و فعالیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد.

مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند (علوی تبار، ۱۳۸۳، ص۱۵). اگر مشارکت را به معنای شرکت داوطلبانه، ارادی و آگاهانه افراد، گروه ها و سازمان های تشکیل دهنده یک جامعه در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه زندگی در نظر بگیریم، می توان گفت که مشارکت به این معنا پدیده و مفهومی است که طرح آن دست کم به چند دهه پیش باز می گردد. از این رو شکل گیری ابعاد گوناگون مشارکت (شامل مشارکت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) نیز به طور سامان بند، سازمان یافته و توسعه ای فرآورده زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نوین است که خود طی چند دهه اخیر شکل گرفته است (نجاتی و کوثری، ۱۳۷۹،ص۱۹).

مشارکت اجتماعی در برگیرنده انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود، جامعه و تاثیر نهادن بر فرآیندهای تصمیم گیری درباره امور عمومی است. مشارکت اجتماعی در دو بعد ذهنی و عینی مطرح می گردد. مشارکت اقتصادی، مشارکت در نیروی کار و تبادل کالاها و خدمات را در بر  می گیرد و این مشارکت فرصت هایی را برای ایجاد روابط اجتماعی فراهم می کند. مشارکت سیاسی را نیز درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی می دانند (موسوی، ۱۳۸۴ ،ص۲۷۹؛ هرمن،۲۰۰۶ ،ص۴۵؛ راش، ۱۳۷۷، ص۲۹).

و نوع دیگر مشارکت، مشارکت فرهنگی است. مشارکت در قلمر و فرهنگی می تواند به ساخت جامعه ای منسجم تر و مرتبط تر کمک کند و مشارکت فرهنگی روش مهمی برای تقویت سرمایه اجتماعی است. اگر چه افراد برای سرگرم کردن خود در فعالیت های فرهنگی مشارکت می کنند، نتیجه می تواند این باشد که مردم با بیان ارزش ها و عاداتشان در هنر و فعالیت های فرهنگی می توانند بر تفاوت ها بین خود غلبه کنند. مشارکت فرهنگی، به ویژه مشارکت فعال در مقابل مشارکت غیر فعال می تواند به ارتباط افراد از طریق تفاوت ها کمک کند(هرمن، ۲۰۰۶، ص۲۱).

مشارکت فرهنگی می تواند نهاد ها و ابزارهای لازم برای پرورش خلاقیت و توان انسان در راستای آفرینش فرهنگی فراهم گردد. برای نمونه، در سطح خرد شامل فعالیت های فردی مانند نقاشی و خوشنویسی است و در سطح کلان و جمعی، فعالیت های سازمان یافته برای تولید فرهنگی مانند تولید فیلم سینمایی و اجرای یک نمایش را در بر می گیرد(نجاتی و کوثری، ۱۳۷۹، ص۲۲).

و از آنجا که مشارکت در سازمان ها و نهادهای فرهنگی به عنوان یکی از شاخص های مشارکت فرهنگی است. مشارکت سازمانی و نهادی به معنای عمل آزاد کنشگران اجتماعی در ارتباط با عضویت، همکاری و استفاده از فعالیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی می باشد(طالبی،۱۳۸۰،ص۳۲). لذا    فعالیت های سازمان یافته که در راستای مشارکت فرهنگی در جامعه صورت می گیرد وابسته به وجود سازمانها و نهادهای خاصی است که در این راستا فعالیت می کنند. پس می توان نتیجه گرفت زمینه مساعد جهت مشارکت فرهنگی از طریق این سازمانها و نهادها برای مردم فراهم می گردد.

درباره ی admin

همچنین ببینید

مدیریت فرهنگی

تجزیه پذیر یا تجزیه نا پذیری فرهنگ

فرهنگ متشکل از عناصری است یعنی دارای کثرتی است و دارای ساختار پیچیده و در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *